7290005380600
  • - מתאים לאוזרי גוף שונים מאוורר ונושם
  • - אינו נדבק לפצע
  • - סופג את ההפרשות
  • - אינו מכאיב בעת הסרתו
  • - עם דבק היפואלרגי
  •