תומך ברך המספק תמיכה מכסימלית לפיקת הברך ע"י ספוגיות במגן משני הצדדים.
שלוש תמיכות מכל צד של הברך המספקות תמיכה מושלמת ומאפשרות תנועה של הברך.