4715139500852

•זכרון לשני אנשים
• 60 זכרונות לכל אדם
•ממוצע שלושה זכרונות אחרונים
•עובד בשיטה Fuzzy Logic
•סווג רמת לחץ דם
•שקע חיבור למחשב